เรื่องราวและความเป็นมาของ BONCLÉ

การออกแบบ งานศิลปะ และแฟชั่น คือแรงบันดาลใจ 3 สิ่ง
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉัน ในการบรรจงสรรสร้างกระเป๋าในนาม BONCLÉ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มงานที่มีความเฉพาะตัว (Niche)
ฉันให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการออกแบบงานที่มีความสร้างสรรค์และมุ่งเน้นในเนื้องานที่มีความพิถีพิถันโดยไม่ ยอมลดคุณภาพของงานฝีมือ ความปรารถนาอย่างที่สุดของฉันคือ จะกลายมาเป็นประเป๋าคู่ใจในชีวิตและยังเป็นสิ่งประดับแต่งบ้านอันแสนอบอุ่นได้ด้วยเช่นกัน

ทุกครั้งที่ฉันบรรจงวางฝีเข็มแทงด้ายลงบนผืนหนังหรือจรดพู่กันตรงหน้า สายตาที่มองผ่านดวงตาคู่นี้ของฉันได้มองเห็นคุณ คุณผู้ที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่น ความมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว แต่ยังคงความสง่างามและอ่อนโยนเปราะบาง
ควรคู่กับการประดับด้วยสิ่งเหนือความธรรมดาอย่างแท้จริง

ความปรารถนาของฉันต้องการมอบสิ่งพิเศษเช่น BONCLÉ ได้อยู่ในมือของผู้หญิงแสนพิเศษเช่นคุณ

ด้วยรัก..
Petra

 

Select your currency
EUR Euro